آدرس:
 شهرری میدان نماز خ امام حسین خ اسدالهی نبش کوچه صداقت پلاک ۱ اموزشگاه پانیذ ری

شماره تماس های پانیذری 

۰۲۱۵۵۹۱۴۴۰۰ 

 

۰۲۱۵۵۹۷۳۲۰۹ 

۰۲۱۵۵۹۷۳۲۰۹