آدرس:
 شهرری میدان نماز خ امام حسین خ اسدالهی نبش کوچه صداقت پلاک ۱ اموزشگاه پانیذ ری

شماره تماس های پانیذری 

۰۲۱۵۵۹۱۴۴۰۰ 

 

۰۲۱۵۵۹۷۳۲۰۹ 

۰۲۱۵۵۹۷۳۲۰۹

 

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]