ارایشگر و پیرایشگر زنانه:323 ساعت و قیمت 1932000
ارایشگر موی زنانه:380 ساعت و قیمت 2273000
اماده سازی مو قبل ارایش:32 ساعت و قیمت192000
براشینگ کردن مو:40 ساعت وقیمت 240000
ارایش مو(شینیون تکی):44 ساعت و قیمت 246000
اضافه کردن مو به سر (اکستنشن):48 ساعت و قیمت 288000
بافت مو:28 ساعت و قیمت 168000
متعادل ساز چهره(میکاپ):29 ساعت و قیمت 1735000
مراقبت و زیبایی2:
پاکسازی پوست جهت متعادل سازی:24 ساعت و قیمت144000
اماده سازی اولیه ارایش(پایه):30 ساعت و قیمت 180000
ارایش چشم:35 ساعت و قیمت 210000
خود ارایی:27 ساعت و 162000
ارایش روز و سب عروس:54 ساعت و قیمت323000
چهره پرداز کودک:95 ساعت و قیمت 569000
ارایشگر عروس:203 ساعت و قیمت 1214000
ارایشگر دائم صورت:205 ساعت و قیمت 1226000
طراحی با حنا:43 ساعت و قیمت 258000
پیرایشگر موی زنانه:198 ساعت و قیمت 1184000
پیرایشگر ابرو و صورت:128 ساعت و قیمت 766000