ازمون کتبی:ازمون کتبی در خود فنی حرفه ای انجام میشه  متناسب با رشته ای که کاراموز انتخاب میکندجزوه داده میشود برای امتحان
ازمون عملی:در خود اموزشگاه برگذار میشود
ضوابط ثبت نام:
فتوکپی اخرین مدرک تحصیلی
4قطعه عکس 3در4 با حجاب کامل
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی کارت ملی پشت و رو
برای ثبت نام همه روزه از ساعت 9صبح تا 6بعد از ظهر اقدام شود